Tondach системски решенија

Tondach - детално решение

Tondach нуди комплетно решение за покрив. Покривот дава заштита на целиот објект. Само правилно изведен покрив со подкровна конструкција, кој штити од секакви видови на надворешни влијанија, дава сигурност и заштеда на енергија, без разлика дали Вашиот об

Прочитај повеќе

Tondach - систем за покрив

Tondach нуди различни решенија за иновација и санација на покриви.

Прочитај повеќе