Техничка поддршка

Wienerberger Техничка поддршка
Со цел оптимална поддршка на крајниот купувач, како и на изведувачите, архитектите и деловните партнери, основавме техничка служба.

Техничка поддршка


Техничката служба ги опфаќа следните услуги:
  • бесплатна пресметка за потребниот материјал (брз основа на скица)
  • бесплатни стручни совети
  • бесплатна техничка поддршка

Слични статии