Бесплатна пресметка на материјалот

Wienerberger Бесплатна пресметка на материјалот
Испратете ни го Вашиот главен проект за да Ви го пресметамe потребното количество на материјал од Wienerberger.

За Вас правиме трошковник на производите Porotherm

Во Wienerberger, сервисот претставува една од важните алки на нашето работење и затоа основавме тим што ќе одговори на Вашите прашања и ќе Ви даде корисни совети.

Доколку планирате да проектирате или да градите куќа со системот Porotherm (носечки и преградни ѕидови Porotherm, како и таван и надвратници Porotherm), добијте дополнителни погодности и искористете ја дополнителната услуга за советување наменета за инвеститори, проектанти и изведувачи.

Каталозите и упатствата за градење можете да ги нарачате преку е-меил или едноставно да ни се јавите!

Доколку веќе поседувате проектна документација, побарајте нè или пратете ни го проектот (пресеците и фасадата) на нашата поштенска адреса Тондах Македонија АД ул. ИГМ Пролетер 1, 2310 Виница или на  е-меил: office.mk@wienerberger.com  и ние бесплатно ќе Ви направиме пресметка на количеството на производи Porotherm и ќе Ве насочиме каде можете да ги купите производите, ќе Ве упатиме до изведувачи што поминале наша обука и сл.

Откако ќе се пресметаат материјалите, стручна поддршка можете да побарате во сите фази на изградба на Вашиот објект.

Наведените услуги се бесплатни!

Слични статии