Максимална непропустливост со покривните системи на Tondach

Максимална непропустливост со покривните системи на Tondach
Неколку совети за долготраен и квалитетен покрив од Tondach.

Добро опремен покрив – комфорен живот на поткровје

Трајните решенија за конструкција на покривот со себе носат непропустливост, сигурност и квалитет и во поглед на естетиката овозможуваат голем избор соодветен на разните архитектонски стилови, како и компатибилност со сите ќерамиди на Tondach.

Осмислениот пристап на Tondach кон покривот, преку систематски решенија, ги опфаќа сите сегменти од изградбата и заштита во вид на решенија за проветрување на таванот, решенија за заштита од снег, решенија за отвори низ покривот, решенија за заштита на покривната конструкција од влага, решенија за изработка на секундарен покрив, решенија за заштита од ветер и системи за одење по покривот (со цел дополнително одржување на покривот или на опремата на покривот).

Секое од овие решенија на најдобар начин се реализира со оригиналната опрема на Tondach, која значително го продолжува векот на траење и сигурноста на покривот, а со тоа и сигурноста на оние што живеат и престојуваат во објектот. Вградувањето на некое од системските решенија на Tondach е едноставно и брзо, со помош на техничката помош од Tondach во врска со правилата за правилно вградување. Затоа, имајте доверба и обратете им се на експертите за производите на Tondach, со кои вашата куќа ќе доживее убави години без непотребни санирања.

Слични статии