Porotherm Special

Porotherm Special
Специјални решенија за градење од системот Porotherm, кои ќе обезбедат здрава клима, одлична звучна изолација и ќе ја задржат трајната вредност на инвестицијата.

Системско решение

Системот Porotherm за градење ѕидови со звучна изолација, агли, тавани и надвратници, ви обезбедува природна клима и висок квалитет на градбата.

Сигурно

Сертифицираните ѕидни системи, високата носивост на преднапрегнатите греди и надвратници, ни овозможува решение и за најкомплексните ситуации.

Едноставно

Дополнителните елементи што се составен дел од системот за градење Porotherm овозможуваат едноставна употреба и побрзо градење.

Слични статии