Porotherm Interior

Porotherm Interior
Производите Porotherm се наменети за градење преградни ѕидови. Тие се дел од системот за градење Energy+ и Comfort.

Квалитет

Сертифицираната контрола на квалитетот, едноставноста на употребата со системот Dryfix, со малтер или со „pero utor“, овозможува прецизна и квалитетна изведба на преградните ѕидови. Огноотпорноста на преградните ѕидови Porotherm Profi и EI 90 e гаранцијата за дополнителна сигурност и заштита.

Брзо градење

Со примената на системот за градење Dryfix, градете 50% побрзо и попрецизно, без употреба на малтер. Едноставноста на изведбата овозможува примена и при реконструкција и зприа доградба – чисто, суво и брзо.

Систем

Дел е од сертифицираниот систем за градење Energy+ и Comfort, со кој се надополнува според зададениот растер на тулата.

Слични статии