Семејна куќа во Зрече

Obiteljska Kuća Zreče
Инвеститорот на куќата во Зрече ја користеше ќерамидата Biber на Tondach, која многумина ја сметаат за традиционална ќерамида, но со својата заоблена форма, таа на овој објект му подари модерен и впечатлив изглед. Како дел од фасадата, инвеститорот избра фасадна ќерамида Tondach, што е одличен избор од естетска гледна точка, со оглед на тоа што фасадата со фасадна ќерамида ја продолжува и исклучително ја надополнува ќерамидата на покривот.

Категорија
Семејни куќи
 
Место / Држава
Зрече / Словенија
 
Производи
Покрив: ќерамида Tondach Biber, енгоба црна
Фасада: фасадна ќерамида Tondach, енгоба црна
 
Инвеститор
Приватен инвеститор

 


Инвеститорот на куќата во Зрече ја користеше ќерамидата Biber на Tondach, со заоблена форма, таа на овој објект му подари модерен и впечатлив изглед. Како дел од фасадата, инвеститорот избра фасадна ќерамида Tondach, што е одличен избор од естетска гледна точка, со оглед на тоа што фасадата со фасадна ќерамида ја продолжува и исклучително ја надополнува ќерамидата на покривот. Особено треба да се истакне тоа дека овој избор е одличен и во поглед на ниските трошоци за одржување, а особен придонес дава и енергетската ефикасност на објектот, со тоа што обезбедува ниски трошоци за греење и за ладење.

Покривот е клучниот конструкциски елемент што нашиот објект го штити од надворешните атмосферски влијанија (дожд, ветер, сонце, снег, град).

Квалитетот на изведбата на покривот има директно влијание на одржливоста на зградата и на условите за живот во неа, што е особено важно за живеењето во поткровјето.

Токму поради наведеното, исклучително е важно внимателно да се избере покривка чија примарна задача е заштита од надворешните влијанија.  

За оптимална функционалност на покривот, тој мора да биде правилно конструиран и добро изведен. Поради тоа, важно е да се изберат квалитетни покривни покривки, а по поставувањето треба правилно да се одржуваат.

Гледајќи на надворешниот изглед на објектот, покривот можеме да го наречеме „дел од фасадата“, така што неговиот естетски изглед е исклучително важен.

Слични статии