Станбена населба Гај

Wienerberger Porotherm Станбена населба Гај
Станбената населба Гај Пресерје се наоѓа во југозападниот дел на населбата Пресерје кај Радомље, на југ од урбанистичкото подрачје Пресерје на Бистрица, во мирен и зелен предел со прекрасен поглед на планините во Камник. Оваа населба во целост е наменета за домување со исклучок на четири деловни куќи и две комерцијално-станбени близначки на крајниот југ на соседството во кои ќе можат да се одвиваат мирни услужни дејности во приземјето.

Категорија
Повеќенаменски објекти
 
Датум на завршување
2012 г.
 
Место / Држава
Пресерје Гај / Словенија
 
Архитектонско биро
ДОО „Архитекти Бресквар“
 
Производи
Покрив: покривна покривка Tondach 350 m2, ќерамида Biber, енгоба црвена
Ѕидови: Porotherm 20 S P+E, Porotherm 11,5 P+E
Фасада: обвивка за фасади Tondach, темно црвена 450 m2
 
Инвеститор
ДД „СГП Градитељ“

 


Станбената населба Гај Пресерје се наоѓа во југозападниот дел на населбата Пресерје кај Радомље, на југ од урбанистичкото подрачје Пресерје на Бистрица, во мирен и зелен предел со прекрасен поглед на планините во Камник. Оваа населба во целост е наменета за домување со исклучок на четири деловни куќи и две комерцијалнo-станбени близначки на крајниот југ на соседството во кои ќе можат да се одвиваат мирни услужни дејности во приземјето.

Слични статии