Продажни подрачја

Wienerberger logo at Belfast showroom
Погледнете ги и информирајте се за нашите продажни подрачја.

Продажни подрачја


За сите информации во врска со набавката и цената на производите на Wienerberger контактирајте ги нашите раководители на продажните подрачја.

Контакти по продажни региони

Mакедонија - централна

Владимир Златковски
Teл. ++389 (0)71 309 413
E-mail: vladimir.zlatkovski@tondach.com.mk

Македонија - источна

Бранко Илиев
Tел. ++389 (0)70 309 117
E-mail: branko.iliev@tondach.com.mk

Македонија - западна

Гзим Атипи 
Тел. ++389 (0)70 352 428
E-mail:  gzim.atipi@tondach.com.mk

Слични статии