Кариера

Да се работи за Wienerberger
Нашите вработени се еден од клучните фактори за нашиот успех. Нивните квалификации, мотивацијата и преданоста се основата за одржливост и конкурентност на групацијата Wienerberger. Во потрага сме по луѓе што се самомотивирани, предани и кои се способни да мислат и да дејствуваат претприемнички. Од нашите вработени очекуваме фокусираност на решенија и лична одговорност.

Да се работи за Wienerberger

Wienerberger на своите вработени им нуди фер и мотивирачки надоместок, рамна хиерархија и можност за активно учествување во развојот на општеството – со други зборови, работно опкружување што ги поддржува врвните резултати и личниот развој.

Веруваме во професионалниот развој на нашите вработени и во силната корпоративна култура како темел за лично залагање и долгорочен успех.

Бидете дел од Wienerberger

Нашите вработени се еден од клучните фактори за нашиот успех. Со своите квалификации, преданоста и мотивацијата, тие ја гарантираат одржливоста и конкурентноста на групацијата Wienerberger. Во потрага сме по мажи и жени кои ќе бидат силно лично предани на работата и кои имаат страст за работата, како и по оние кои знаат да мислат и да дејствуваат претприемнички.

Од нашите вработени очекуваме да бидат фокусирани на решенија и да имаат силно чувство за лична одговорност. Во замена за тие квалитети нудиме фер и мотивирачки надоместок, атрактивни поттици, рамна хиерархија и можност за активно учествување во развојот на компанијата – со други зборови, услови што обезбедуваат оптимално опкружување за постигнување врвни деловни резултати и личен развој.

Растете со Wienerberger

На нашите вработени им нудиме широка палета на интерна и екстерна едукација и оспособување, како што е презентацијата на производите, работилници за управување со проекти и семинари за развој на техниките за презентација. На пример, нашите вработени можат да учествуваат во семинар за градење на карактерот што се темели на моделот на комуникацискиот процес (PCM).

Програмата Wienerberger Ready4Excellence за идните таленти, дава можност за личен развој и прекугранична размена на информации во меѓународното опкружување.

Заедно со  Wienerberger Engineering Academy (академија за инженери), основавме и постојана образовна институција за различни технички подрачја во керамичката дејност. Во неа се нудат посебни модули и програми за теми што се однесуваат на оптимизација на погоните и процесите, како и на енергетската ефикасност и рентабилност. Наставниот план опфаќа основни и напредни курсеви со програма за обука на раководители на погони.

Нашиот сектор за цевки и бетонски плочки (Pipes & Pavers Division) заедно со Универзитетот Pipelife се фокусира на понатамошна имплементација на програмата LeanSix Sigma.

Отворени позиции

Електро инженер во фабриката во Виница

 
Ваши одговорност
 • Го организира , контролира и координира работењето во електро одржување со работилница и процесите поврзани со автоматизацијата во фабриката;
 • Врши навремена набавка на резервни делови и репроматеријали за потребите на електро одржување;
 • Организира навремено отстранување на сите поголеми дефекти кои ќе настанат на инсталираната електро опрема во производните капацитети;
 • Ги контролира влезните материјали и работите извршени за време на ремонтите за поправка и одржување на опремата;
 • Врши дневни и периодични технички прегледи на целокупната електро опрема и потрошувачката на електрична енергија;
 • Изготвување на неделни, месечни и годишни планови за превентивно одржување
 • Управување со трошоците за електро одржување во границите на буџетот;
 • Управување и координирање на соработката со надворешни компании што вршат услуги и одржување во фабриката;
 • Предлага мерки за зголемување на ефективноста на процесите;
 • Одговара за безбедноста и здравјето на  сите вработени во електро одржување и изведувачите во секое време;
 • Одговара за навремено и квалитетно извршување на работните задачи, како и за исполнување на договорени барања во врска со Политиката за квалитет, принципите и праксата во друштвото;
Ваши квалификации и вештини:
 
 • ВСС Електротехнички факултет
 • Искуство во слична работна средина опишана претходно е приоритет
 • Искуство со управување на тим во производна средина
 • Солидно знаење и искуство со машини со компјутерска контрола, PLC (по можност Siemens S7), хидраулика, пневматика и идеално роботика
 • Одлично познавање на Англиски  а по можност и  Германски  јазик
 • Изложеноста и промоцијата на здравјето и безбедноста е од суштинско значење и по можност со соодветна квалификација
 • Професионалното искуство во меѓународна компанија е предност
 • Силни комуникациски вештини
 •  Добри аналитички и вештини за решавање на проблеми, самоиницијатива во работата
 • Определеност кон резултати
 • Флексибилност
 • Возачка дозвола В категорија
 
Што нудиме:
 • Можност за понатамошен личен и професионален развој во позитивна и динамична интернационална околина
 • ​Атрактивен пакет на приходи
 
Ако позицијата е интересна за вас и ги исполнувате наведените барања, ве молиме испратете го вашето CV.
На интервју ќе бидат поканети само кандидатите со одобрени документи.
 
Вашата апликација со CV пратете ја најдоцна до 08.04.2019 на email:  kariera.mk@tondach.com.mk 
 
 
 

Слични статии