Kонтакт

Пронајди како да контактираш со некој од Главната Канцеларија или внеси ги прашањата преку онлајн формуларот. Ве очекуваме.

ТОНДАХ Македонија АД

ул. „ИГМ Пролетер“ бр. 1
2310 Виница

Канцеларија
Телефон ++389/ (0)33 361 332
Факс ++389/ (0)33 361 930
Е-маил office.mk@wienerberger.comВе молиме помогнете ни да го избегнеме СПАМОТ