Kонтакт

Пронајди како да контактираш со некој од Главната Канцеларија или внеси ги прашањата преку онлајн формуларот. Ве очекуваме.

Винербергер дооел Виница

ул. „ИГМ Пролетер“ бр. 1
2310 Виница

Канцеларија
Телефон ++389/ (0)33 361 332
Факс ++389/ (0)33 361 930
Е-маил office.mk@wienerberger.com

Вашите податоци ќе бидат третирани како доверливи. Вашата согласност може да се повлече во секое време со кликнување на линкот за откажување на њуслетерот или со испраќање на барање по меил на office.mk@wienerberger.com. Законитоста за обработка на Вашите податоци пред да ја повлечете Вашата согласност ќе остане недопрена. За сите детали во врска со чувањето, обработката и бришењето на Вашите податоци, како и за Вашите права во врска со користењето на Вашите лични податоци, Ве молиме проучете ги нашите Правила за приватност.

Ве молиме помогнете ни да го избегнеме СПАМОТ