Пријавете ги Вашите референтни објекти

Пријавете ги Вашите референтни објекти
Имате изградено објект на кој сте особено горди и сакате да ѝ го претставите на јавноста? А притоа сте користеле тула Wienerberger или ќерамида Tondach?

Испратете ни информации за референтниот објект:
  • Вашето име и презиме;
  • Името на фирмата;
  • Локацијата на објектот,
  • 3 фотографии.
Доколку Вашиот објект биде избран, ќе организираме професионално фотографирање и ќе го промовираме на нашата веб-страница, а Вие ќе можете да освоите пригодни подароци!