Tondach Винеам енгоба црна

Tondach Винеам со поместување е пресувана ќерамида која со својата широка рамна покривна површина на покривот му дава рамен изглед.

Покривот добива хомогена и компактна структура. 

Димензии25,5 x 44,0
Парчиња во м212,3 парч./м²
Покривна ширина21,6
Покривна должина30,0 - 37,5
Тежина по парче3,2
Покривањепаралелно
Минимален нагиб на покрив со подконструкцијаmin. 15°
Парчиња во палета300