Porotherm 30 PROFI

Оптимален производ за изградба на енергетски ефикасни куќи, одлични термички карактеристики и голема акумулација на температура. Како врзивно средство се користи Dryfix.Extra лепилото или малтер во тенок слој. Порозирани тули од глинен природен материјал со специјален дизајн на шуплини гарантира постојана заштеда на енергија и исклучителен квалитет на живеење.

Porotherm Logo
Јакост на притисок(N/mm2)10
Димензии (cm)25/30/24,9
Тежина(kg/kom)15,10
Парчиња во m3 (парч/m3)53,3
Парчиња во м2 (парч/m2)16
Потрошувачка на DRYFIX.extra (доза/m2)0,2
Коеф. на топлинска спроводливост λ (W/mK)*0,138