Бараме Електро инженер во фабриката во Виница!

Ваши одговорност
 • Го организира , контролира и координира работењето во електро одржување со работилница и процесите поврзани со автоматизацијата во фабриката;
 • Врши навремена набавка на резервни делови и репроматеријали за потребите на електро одржување;
 • Организира навремено отстранување на сите поголеми дефекти кои ќе настанат на инсталираната електро опрема во производните капацитети;
 • Ги контролира влезните материјали и работите извршени за време на ремонтите за поправка и одржување на опремата;
 • Врши дневни и периодични технички прегледи на целокупната електро опрема и потрошувачката на електрична енергија;
 • Изготвување на неделни, месечни и годишни планови за превентивно одржување
 • Управување со трошоците за електро одржување во границите на буџетот;
 • Управување и координирање на соработката со надворешни компании што вршат услуги и одржување во фабриката;
 • Предлага мерки за зголемување на ефективноста на процесите;
 • Одговара за безбедноста и здравјето на  сите вработени во електро одржување и изведувачите во секое време;
 • Одговара за навремено и квалитетно извршување на работните задачи, како и за исполнување на договорени барања во врска со Политиката за квалитет, принципите и праксата во друштвото;
Ваши квалификации и вештини:
 
 • ВСС Електротехнички факултет
 • Искуство во слична работна средина опишана претходно е приоритет
 • Искуство со управување на тим во производна средина
 • Солидно знаење и искуство со машини со компјутерска контрола, PLC (по можност Siemens S7), хидраулика, пневматика и идеално роботика
 • Одлично познавање на Англиски  а по можност и  Германски  јазик
 • Изложеноста и промоцијата на здравјето и безбедноста е од суштинско значење и по можност со соодветна квалификација
 • Професионалното искуство во меѓународна компанија е предност
 • Силни комуникациски вештини
 •  Добри аналитички и вештини за решавање на проблеми, самоиницијатива во работата
 • Определеност кон резултати
 • Флексибилност
 • Возачка дозвола В категорија
 
Што нудиме:
 • Можност за понатамошен личен и професионален развој во позитивна и динамична интернационална околина
 • ​Атрактивен пакет на приходи
 
Ако позицијата е интересна за вас и ги исполнувате наведените барања, ве молиме испратете го вашето CV.
На интервју ќе бидат поканети само кандидатите со одобрени документи.
 
Вашата апликација со CV пратете ја најдоцна до 08.04.2019 на email:  kariera.mk@tondach.com.mk 
 
 

Слични статии